Home Europa Turkije Iran Pakistan India Nepal Tibet Asean Australië USA On this website I have posted the reports I wrote during my bicycle trip around the world. I undertook this journey between the first of June 1998 and the end of March 2001. It took me through 19 countries. The yellow line on the map below is a rough outline of the route I cycled. To continue in English, click here.

This website is best viewed in the latest versions of Opera, Chrome or Firefox. Compatibility with Internet Explorer and MS Edge is not guaranteed; yes, it's lazy building, dear viewer - I apologize.

Op deze website heb ik de verslagen geplaatst die ik schreef tijdens mijn fietsreis rond de wereld. Ik heb deze reis ondernomen tussen één juni 1998 en eind maart 2001. De reis bracht mij in 19 landen. De gele lijn op de kaart hierboven is de ruwe fietsroute die ik volgde. Om verder te lezen in het Nederlands, klik hier.

Deze website wordt het mooiste weergegeven door de laatste versies van Opera, Chrome of Firefox. Compatibiliteit met Internet Explorer en MS Edge wordt niet gegarandeerd; ja, het is lui bouwen, beste bezoeker - waarvoor mijn excuses.